’s-Gravelandseweg 149 06 15 09 24 48
1217ES Hilversum jj@janjoling.com

Er is een grote kans dat u op deze site terecht bent gekomen op zoek naar ondersteuning voor uzelf of uw cliënt bij de oplossing van een geschil; een oplossing die de bijzondere expertise vereist van een deskundige op het gebied van vermogensschade.


Deze site is bedoeld om u te helpen bij uw keuze en u duidelijk te maken welke kennis en ervaring ik u kan aanbieden. Joling BV opereert geheel zelfstandig en onafhankelijk.

De belangrijkste diensten betreffen:
Schadeonderzoek: het optreden als partijdeskundige of gerechtelijk deskundige

Financial investigations: het doen van onderzoek naar fraude en integriteitskwesties

Arbitrage: het optreden als arbiter/bindend adviseur in financiële geschillen.

 

Jan Joling heeft ruim 25 jaar ervaring met fraude- en schadeonderzoeken, integriteitskwesties en gevoelige problemen. Kortom, vraagstukken die ergens over gaan en waarbij de gezonde bedrijfs- voering en reputatie in het geding kunnen komen.

 

Curriculum Vitae Nederlands

Jan Joling, geboren op 28 september 1957, rondde in 1978 de opleiding tot rijksaccountant bij de Belastingdienst af en trad in dienst van de Rijksaccountantsdienst te Alkmaar. In 1981 maakte hij de overstap naar de Fraude Centrale van de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI). Voor deze dienst heeft hij, in samenwerking met de opsporingsinstanties en justitie, deelgenomen aan een aantal geruchtmakende en grootschalige fraudeonderzoeken, zoals Slavenburgs Bank en de Tilburgsche Hypotheekbank. Hij hield zich bij de CRI ook bezig met beleidsadvisering, managementtaken en opleidingen op het gebied van financiële recherche. Op grond van kennis en ervaring werd hij door het gerechtshof te Amsterdam in 1984 beëdigd als vast gerechtelijk deskundige.

 

In 1986 maakte hij de overstap naar het bedrijfsleven. Als onafhankelijk schade-expert op financieel gebied (goederen-, bedrijfs- en aansprakelijkheidsschades) was hij werkzaam bij enkele expertisebureaus, waaronder Cunningham PolakSchoute te Amsterdam.

 

In 2000 volgde de benoeming tot partner van Deloitte, waar hij met name bijzondere onderzoeken verrichtte naar fraude- en integriteitskwesties, geschillen en schadeclaims. Bij 4i Trust, een onafhankelijk forensisch accountants- en onderzoeksbureau, deed hij soortgelijke werkzaamheden.

 

Jan Joling heeft naast zijn werkzaamheden binnen de Belastingdienst en de CRI in 1983 de studie tot registeraccountant van het NIVRA voltooid. Aan de Rotterdam School of Management voltooide hij in 1996 ‘met onderscheiding’ de opleiding Business Valuation.

 

In september 2005 is hij gepromoveerd op het onderwerp ‘De accountant en de berekening van schade’. Van 2006 tot en met 2010 was hij hoogleraar op Universiteit Nyenrode binnen de faculteit Finance and Accounting met als leerstoel Schadeonderzoek.

 

In 2008 is hij ingeschreven als arbiter bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI).

 

Jan Joling voert een eigen praktijk als partijdeskundige, gerechtelijk deskundige en arbiter.