Postbus 243 06 15 09 24 48
1200 AE Hilversum jj@janjoling.com

Er is een grote kans dat u op deze site terecht bent gekomen op zoek naar ondersteuning voor uzelf of uw cliënt bij de oplossing van een geschil; een oplossing die de bijzondere expertise vereist van een deskundige op het gebied van vermogensschade.


Deze site is bedoeld om u te helpen bij uw keuze en u duidelijk te maken welke kennis en ervaring ik u kan aanbieden. Joling BV opereert geheel zelfstandig en onafhankelijk.

De belangrijkste diensten betreffen:
Schadeonderzoek: het optreden als partijdeskundige of gerechtelijk deskundige

Financial investigations: het doen van onderzoek naar fraude en integriteitskwesties

Arbitrage: het optreden als arbiter/bindend adviseur in financiële geschillen.

 

Jan Joling heeft ruim 25 jaar ervaring met fraude- en schadeonderzoeken, integriteitskwesties en gevoelige problemen. Kortom, vraagstukken die ergens over gaan en waarbij de gezonde bedrijfs- voering en reputatie in het geding kunnen komen.