Postbus 243 06 15 09 24 48
1200 AE Hilversum jj@janjoling.com

Financial investigations

Indien de definities in de Nederlandse literatuur nader worden beschouwd, draait het altijd om twee elementen: accountantsexpertise en een juridisch kader. De forensische accountancy onderscheidt zich met name van de algemene, controlerende (wettelijke) taak van de accountant omdat het daar altijd gaat om een andere juridische context. De controlearbeid van de accountant vindt zijn basis in Boek 2 BW; de forensische accountancy werkzaamheden hebben geen vast, maar wel een expliciet juridisch kader.
 

Gerelateerd aan het feitelijke werkterrein betreft dat vooral onderzoeken waarin partijen doorgaans tegengestelde belangen hebben en waarin feiten en omstandigheden moeten worden onderzocht over een specifieke kwestie.  Het gaat daarbij niet louter om het onderzoeken van financiële informatie en het constateren van feiten, maar veelal om het handelen van personen en/of om de reconstructie van gebeurtenissen. Het feit dat de (financiële) belangen groot kunnen zijn, dat het bij fraude- en integriteitskwesties gaat om personen en dat de rapportage door derden wordt gebruikt om een oordeel te vormen en daarop beslissingen te baseren, betekent dat de forensisch accountant met grote zorgvuldigheid te werk moet gaan en over specifieke bekwaamheden moet beschikken. Voor zorgvuldigheid kan men in dit verband denken aan het evenwichtig rapporteren en voorleggen van bevindingen aan de betrokkenen alvorens de rapportage aan derden te verstrekken.