Postbus 243 06 15 09 24 48
1200 AE Hilversum jj@janjoling.com

Financial investigations

De forensische accountancy is een specialisatie van de accountantsprofessie, waarbij het om meer gaat dan fraudeonderzoeken alleen, namelijk om de inbreng van financiële kennis bij juridische kwesties.  Dit verklaart ook het gebruik van de aanduiding litigation support voor dit soort werkzaamheden. In zijn rol van expert witness wordt de forensisch accountant geacht ‘to assist lawyers and the courts to understand and apply accounting issues to the law and to disputed matters’.
 

Joling definieert het vakgebied in zijn proefschrift (2005) als volgt:
‘Forensische accountancy is het specialistische deelterrein van de accountancy dat gericht is op het verzamelen, onderzoeken, bewerken en analyseren van en rapporteren over financiële gegevens ten behoeve van het onderzoek en bewijs van feiten voor het recht.’ Het element feiten verzamelen (factfinding) is de basis. Dat het bedoeld is voor het brede begrip ‘het recht’ geeft aan dat het gaat om geschillen, schadekwesties of onregelmatigheden (fraude).


Een belangrijk aspect van het verzamelen van feiten is dat de forensisch accountant de beschikking krijgt over alle gegevens die voor zijn onderzoek nodig zijn. In zijn rapportage geeft hij aan over welke gegevens hij de beschikking heeft gehad en welke (mogelijk relevante) gegevens ontbreken. De gegevens die hem ter beschikking staan, onderzoekt hij op juistheid en betrouwbaarheid.