Postbus 243 06 15 09 24 48
1200 AE Hilversum jj@janjoling.com

Financial investigations

Het aandachtsveld van de financieel deskundige is in de loop van de tijd verbreed: het civielrechtelijke kader (schadekwesties, geschillen) is belangrijker geworden en behalve over fraude en strafzaken gaan onderzoeken ook steeds vaker over het brede begrip integriteit. Juist de overheidssector en organisaties zonder winstoogmerk zoals woningcorporaties, laten in toenemende mate door private financieel deskundige onderzoeken uitvoeren op het gebied van bestuurlijke integriteit. Voorbeelden hiervan zijn onderzoeken naar ongewenste nevenfuncties, belangenverstrengeling en onzorgvuldigheid bij aanbestedingsprocedures.