Postbus 243 06 15 09 24 48
1200 AE Hilversum jj@janjoling.com

Arbitrage

Een vorm van ‘particuliere’ geschillenbeslechting (dus buiten de rechter om) die met arbitrage veel verwantschap vertoont is het bindend advies. Formeel gesproken wordt dit door juristen niet gezien als een geschillenbeslechting, doch als ‘invulling van een lacune’. Ook bindend advies moet door partijen overeengekomen worden. Het Nederlandse televisieprogramma De Rijdende Rechter maakt van dit principe gebruik.