Postbus 243 06 15 09 24 48
1200 AE Hilversum jj@janjoling.com

Arbitrage

 

 

De procedure van een arbitrage is vergelijkbaar met een rechtszaak bij de gewone rechter. De procedure kan pas beginnen als tussen partijen een arbitrageovereenkomst (een arbitraal beding of een compromis) bestaat. De procedure verloopt veelal als volgt:

 

Eén van beide partijen doet een aanvraag voor arbitrage
2 Bij die aanvraag formuleert de aanvrager een eis en voert hij de redenen daarvoor aan. Ook brengt hij
  daarbij bewijsstukken in
3 De verweerder reageert daarop schriftelijk (antwoord), en formuleert eventueel een tegeneis
4 De arbiter kan partijen nog een aantal malen schriftelijk laten reageren (aangeduid met ‘repliek’
  respectievelijk ‘dupliek’)
5 Op een zitting (mondelinge behandeling) proberen de partijen de arbiters mondeling te overtuigen van
  hun gelijk. Bij de meeste arbitrages zijn de zittingen niet openbaar
6 Afhankelijk van het onderwerp van geschil kunnen de arbiters ter plaatse gaan kijken: bij geschillen in
  de bouw is dit uiteraard gebruikelijk
7 De arbiters beraden zich en doen vervolgens schriftelijk uitspraak